Kurikulum PAUD Basmalah Hamdalah

Kurikulum PAUD Basmalah Hamdalah

img

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Kurikulum Mandiri

img
Tahfidz Qur`an
Full Day / Day Care
Life Skill (Kecakapan Hidup)
Pembiasaan
Fun Sport Day