Struktur Organisasi PAUD Basmalah Hamdalah

Struktur Organisasi PAUD Basmalah Hamdalah

img

H. Sholichin, S.Ag., M.M.

Magister Manajemen

Ketua Yayasan Fastabiqul Khoirot Cianjur

Susi Masmalasari, S.Pd

Sarjana Ekonomi

Kepala Sekolah PAUD Basmalah Hamdalah

Apsari Nirmala, S.Pd.

Sarjana Pendidikan

Guru PAUD Basmalah Hamdalah

Apsari Nirmala, S.Pd.

Sarjana Pendidikan

Guru PAUD Basmalah Hamdalah

Apsari Nirmala, S.Pd.

Sarjana Pendidikan

Guru PAUD Basmalah Hamdalah